Informacje prawne

TELENUDES

Skontaktuj się z nami

1. Ogólne warunki korzystania z serwisu i oferowanych usług.

Korzystanie z witryny https://telenudes.com/ oznacza pełną akceptację ogólnych warunków użytkowania opisanych poniżej. Niniejsze warunki użytkowania mogą być w każdej chwili zmienione lub uzupełnione, dlatego użytkownicy strony https://echangenudes.com są proszeni o regularne zapoznawanie się z nimi.

Niniejsza strona jest normalnie dostępna dla użytkowników przez cały czas. TeleNudes może jednak zdecydować o przerwaniu działania strony w celach konserwacji technicznej. TeleNudes postara się z wyprzedzeniem poinformować użytkowników o datach i godzinach interwencji.

Strona https://telenudes.com/ jest regularnie aktualizowana przez TeleNudes. W ten sam sposób, noty prawne mogą zostać zmienione w dowolnym momencie: są one jednak wiążące dla użytkownika, który jest zachęcany do odwoływania się do nich tak często, jak to możliwe, w celu zapoznania się z nimi.

2. Opis świadczonych usług.

Celem strony internetowej https://telenudes.com/ jest dostarczenie informacji o wszystkich działaniach firmy.

TeleNudes dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte w serwisie https://telenudes.com/ były jak najbardziej dokładne. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za braki, nieścisłości i niedociągnięcia w aktualizacji, niezależnie od tego, czy wynikają one z jego winy, czy z winy partnerów zewnętrznych, którzy dostarczają mu te informacje.

Wszystkie informacje na stronie https://telenudes.com/ podane są wyłącznie w celach informacyjnych i mogą ulec zmianie. Ponadto informacje zawarte na stronie https://telenudes.com/ nie są wyczerpujące. Podane są z zastrzeżeniem zmian dokonanych od momentu ich wprowadzenia do sieci.

3. Ograniczenia umowne dotyczące danych technicznych.

Strona wykorzystuje technologię JavaScript.

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne związane z korzystaniem ze strony. Ponadto użytkownik strony zobowiązuje się do korzystania ze strony przy użyciu aktualnego, wolnego od wirusów sprzętu oraz przy użyciu aktualnej przeglądarki.

4. Ograniczenia odpowiedzialności.

TeleNudes nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w sprzęcie użytkownika podczas korzystania z serwisu https://telenudes.com/, a wynikające bądź z użycia sprzętu niespełniającego specyfikacji wskazanej w punkcie 4, bądź z pojawienia się błędu lub niekompatybilności.

TeleNudes nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie (takie jak utrata rynku lub utrata możliwości) wynikające z korzystania z serwisu https://telenudes.com/.

Dla użytkowników dostępne są obszary interaktywne (możliwość zadawania pytań w obszarze kontaktowym). TeleNudes zastrzega sobie prawo do usunięcia, bez uprzedniego powiadomienia, wszelkich treści zamieszczonych w tej strefie, które naruszają przepisy obowiązujące we Francji, w szczególności przepisy dotyczące ochrony danych. W stosownych przypadkach, TeleNudes zastrzega sobie również prawo do pociągnięcia użytkownika do odpowiedzialności cywilnej i/lub karnej, w szczególności w przypadku wiadomości o charakterze rasistowskim, obraźliwym, zniesławiającym lub pornograficznym, niezależnie od użytego medium (tekst, zdjęcia, itp.).

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.